ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Goriška varna soba
Goriška varna soba

 Vir sofinanciranja: Ministrstvo a zdravje RS
Celotna vrednost operacije (z DDV):  207.359,68
Višina upravičenih stroškov (brez DDV in ostalih neupravičenih stroškov): 186.623,00

Varna soba je program zmanjševanja škode, ki je namenjena populaciji uporabnikov prepovedanih drog z visokim tveganjem. Osnovni namen varne sobe je v doseganju in odgovoru na potrebe te posebej ranljive skupine uporabnikov, katerih potreb znotraj obstoječega javno zdravstvenega sistema ni mogoče ustrezneje nasloviti. Hkrati lahko ti uporabniki predstavljajo veliko obremenitev za lokalno okolje/skupnost. S storitvami, ki jih ponujamo v varni sobi, lahko najučinkoviteje in neposredno vplivamo na zmanjševanje zdravstvenih tveganj, posredno pa tudi na tveganja, ki jih obravnavamo znotraj socialno varstvenega ter kazensko pravnega področja obravnave. Poleg tega se uporaba drog iz javnega prostora umakne v zasebni ter hkrati nadzorovan prostor, kar zmanjšuje možnost izpostavljenosti širše javnosti, vključno s tveganji, ki posledično nastajajo z uporabo drog v javnem prostoru.

 

Osnovni cilji programov varnih sob so tako preprečevanje predoziranj in zdravstvenih zapletov ter možnost učinkovite obravnave v primeru le-teh, preprečevanje okužb s krvjo prenosljivih bolezni (Hepatitis C, Hepatitis B, HIV itd.) in bakterijskih okužb, zmanjšanje uporabe drog na javnih površinah, omogočanje stika s posebej ranljivimi ter težko dosegljivimi uporabniki, zmanjšanje stroškov zdravstvenega, socialnega in pravnega varstva, ki so povezani z uporabo prepovedanih drog.

 

Delovanje programa varne sobe načrtujemo povezati z delovanjem obstoječega Dnevnega centra za uporabnike prepovedanih drog v Novi Gorici (Sedejeva 9a). Prostor, v katerem le ta deluje in katerega lastnik je Mestna občina Nova Gorica (MONG) je  samostojni objekt  - bivalni kontejner, ki je sestavljen iz med seboj povezanih modulov, v namen Dnevnega centra pa ga društvo Šent uporablja od leta 2006. Prostor se je v letih uporabe izkazal kot primeren za opravljanje storitev zmanjševanja škode, saj je zaradi svoje lege (obrobje mesta Nova Gorica) ter umeščenosti izven strogega naselitvenega prostora nemoteč za stanovalce. Mestno jedro je oddaljeno 500 metrov, kar še vedno zagotavlja bližino vsem, ki ga potrebujejo.

 

Program varne sobe bo sledil smernicam varnih sob iz tujine. Varna soba bo vključevala glavni prostor, ki bo namenjen uporabi drog, ter opravljanju individualnega dela z uporabniki. Prostor za uporabo drog bo razdeljen na dva dela in sicer bo v enem delu možnost intravenozne uporabe droge, drugi del bo namenjen uporabniku, ki bo drogo uporabil oralno ali nazalno. Dela bosta med seboj ločena, varno sobo bo lahko uporabljal en uporabnik na enkrat, ki bo za uporabo droge imel na voljo od 20 do 60 minut, pri čemer je potrebno upoštevati specifične potrebe posameznega uporabnika, saj imajo nekateri težave s kolabiranimi venami in posledično potrebujejo daljši čas za injiciranje. Vsak uporabnik bo imel na voljo sterilen pribor, ki bo omogočal nazalno, oralno ter intravenozno uporabo drog, ter ostale potrebne pripomočke, ki so v programu brezplačni. Pred uporabo storitve varne sobe bo moral uporabnik pod vodstvom zaposlenega poskrbeti za predhodno higieno , po uporabi bo moral delovno površino očistiti, za kar bo imel na voljo čistilna sredstva ter odložišče za infektivne odpadke. Sterilnost in ustreznost delovnih površin mora ves čas uporabe nadzirati in po potrebi zagotoviti tudi zaposleni. V programu bosta zaposlena dva strokovna delavca, diplomirani zdravstvenik in strokovni delavec s področja socialnega varstva


 


Arhiv projektov

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je bil ŠENT prijavitelj projekta

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je ŠENT sodeloval kot partner
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem