ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Svet uporabnikov
Svet uporabnikov

Svet uporabnikov je svetovalno telo društva (17. člen Statuta Društva ŠENT). Člani Sveta uporabnikov so uporabniki programov društva. Skupščini društva predlagajo dolgoročne cilje in usmeritve programa ter svetujejo organom društva med dvema skupščinama.

Po 23. členu Statuta Društva ŠENT predsednika Sveta uporabnikov in njegovega namestnika imenuje in potrdi Skupščina društva za obdobje štirih (4) let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

V Svetu uporabnikov ŠENT delujejo osebe, ki so jih za svoje predstavnike izbrali uporabniki ŠENT- a iz posameznih regij.

Namen programa je:

•  informiranje uporabnikov o njihovih pravicah,
•  spodbujanju uporabnikov pri vključevanju v programe ŠENT-a,
•  podpora pri vključevanju uporabnikov v načrtovanje aktivnosti v programih,
•  razširjanje socialne mreže,
•  podpora pri ustanavljanju in vodenju skupin za samopomoč uporabnikov,
•  zastopanje stališč uporabnikov v organih Društva ŠENT,
•  mednarodno sodelovanje, ipd.

Cilj Sveta uporabnikov je, da uporabnike osvesti in okrepi do te mere, da se bodo aktivneje vključevali v skupnost in v dejavnosti društva, poznali in uveljavljali svoje pravice ter pripomogli k promociji duševnega zdravja.

Svet uporabnikov za mandatno obdobje 2023 - 2027:

1. Andreja Štepec - predsednica
2. Marija Milčič
3. Matjaž Blažič
4. Robert Letnik
5. Romana Romih


 


Status

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

ŠENT ima status humanitarne organizacije.
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem