VEČNA MANTRA PSR – Psihosocilana rehabilitacija

V preteklosti so bile organizirane številne okrogle mize, izobraževanja in srečanja na to
temo. Obstaja tudi veliko strokovne literature. Predvsem pa je tu vedno večja skupina
uporabnikov, ki pričakuje in to upravičeno, nove pristope in ukrepe, ki bi jim olajšali njihov
težek položaj. Danes se bom omejil na vprašanje dela in zaposlitve. Kljub temu, da so bile
v preteklosti že večkrat izražene pobude o uvedbi t.i. socialnega neprofitnega dela za
ranljive socialne skupine, kamor sodimo tudi uporabniki psihiatričnih storitev, se stvar
nikakor ne premakne z mrtve točke.
Splošno znano dejstvo je, da se duševna bolezen in motnje kažejo navzven v prvi vrsti
ravno v zmanjšani delovni sposobnosti. To posledično pomeni zelo nizke osebne prihodke
zaradi katerih mnogi uporabniki živijo človeka nedostojno življenje. V državah z napredno
delovno socialno politiko zato uvajajo aktivne prizadeti populaciji prilagojene prehodne
delovne programe in oblike, delodajalce pa stimulirajo z davčnimi olajšavami. Pri nas pa
imamo žal izrazito pasiven pristop v obliki socialnih transferjev, ki so prenizki za dostojno
življenje (z osnovnim dohodkom ne dosegajo praga revščine, temveč večinoma ostajajo
krepko pod njim).
Navajajo pa na brezdelje, parazitizem in omamljanje.

Novička:
V petek 27.10.2017 smo se predstavniki skupine za samopomoč srečali s strokovno
direktorico Šenta gospo Špelo Zgonc. Na krajšem vendarle pa vsebinskem sestanku smo
ga. direktorici predstavili naše delo na skupini in se dogovorili, da bomo naslednjič priložili
seznam predlogov za povečanja obiska na dnevnem centru ter izboljšanje položaja v
stanovanjskih skupinah. Predloge bomo skupaj pregledali in se s skupnimi močmi lotili
izboljšav.
Sestanek sem zapustil dobre volje, ker je direktorica pokazala razumevanje in
pripravljenost za sodelovanje.

Lep pozdrav, Bogo Krajnc
v Ljubljani 31.10.2017

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.