ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
DOLGI PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE »SO - VKLJUČEN« v Ljubljani in »AKTIVEN.SI« v Kranju

05-08-2019

Dolge programe socialne aktivacije smo izvajali v Ljubljani in v Kranju, v jeseni pa zaključujemo prvo fazo izvedbe tega t.i. »pilotnega projekta.« Programe smo izvajali za dve skupini udeležencev na posameznih lokacijah, vsaka je program obiskovala 11 mesecev. Vključevali smo osebe mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč.


Program smo oblikovali v sodelovanju s Šentprimo v Ljubljani in z Ljudsko univerzo v Kranju, ki sta kot glavna pridružena partnerja doprinesla k uspešnemu zaključku. V sklopu dolgega programa SA smo
izvedli različne vsebinske aktivnosti kot so izobraževanja, predavanja, delavnice in športne aktivnosti, druženja. Ogledali smo si različne muzeje in šli večkrat na daljše pohode. Spoznavali smo pomembnejše institucije
v mestu in tudi širšo okolico, udeležencem so bile predstavljene različne možnosti izobraževanja in zaposlovanja. Precej se jih je v času trajanja SA vključilo v usposabljanje pri različnih delodajalcih in v tečaje tujih
jezikov na Ljudski univerzi. Vse to je pripomoglo k njihovi boljši usposobljenosti na področju socialne vključenosti in zaposlitvenih možnosti.


Program smo zastavili tako, da so se udeleženci v njem dobro počutili ter se trudili za dobro delovno vzdušje in sproščeno komunikacijo. Velik pomen smo dali soodločanju udeležencev pri pripravi vsebin, kar je bila
najboljša motivacija že sama po sebi. S pomočjo izvedenih aktivnosti v delavnicah smo prispevali k razvoju
socialnih veščin in spretnosti, pridobivanju znanj in informacij, krepitvi moči, dvigu motivacije, aktivnemu pristopu k reševanju socialne in zaposlitvene situacije ter vključevanju v delovno aktivnost in njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Pri aktivnostih smo dali velik poudarek na socialne vsebine in psihosocialno rehabilitacijo. Udeleženci programa SA namreč sodijo med ranljive skupine in je psihosocialna podpora izrednega pomena za njihovo funkcioniranje v vsakdanjem življenju. V ta namen smo se trudili okrepiti njihovo samopodobo in krepitev zaupanja v sočloveka in okolico. Iskali in poudarjali smo njihove kvalitete, velik poudarek smo dali tudi na učenje jasne komunikacije in vzpostavljanje iskrenih odnosov ter jih spodbujali k sprejemanju ljudi okoli sebe ter strpnosti do drugačnosti.

Z vključenostjo so udeleženci razširili svojo socialno mrežo ter pridobili nove kontakte za morebitne kasnejše zaposlitve. V času trajanja programa so se med udeleženci spletle prijateljske vezi, ki so pripomogle
k zmanjševanju socialne izoliranosti in občutka osamljenosti. Udeleženci so povedali, da se družijo tudi izven programa SA in da bodo s tem nadaljevali tudi po zaključku programa, v Kranju je celo nastala nova facebook skupina z namenom nadaljnjega povezovanja udeležencev. Vključenost v program je bila za njih nova priložnost ter večja možnost za približevanje trgu dela. S tem se je povečala kvaliteta njihovega življenja, saj dolgotrajna brezposelnost in odvisnost od socialnih transferjev negativno vpliva na duševno zdravje posameznika ter
njegovo samopodobo.


Program se skupaj z obdobjem spremljanja zaključi v začetku septembra, do tedaj pa bomo skušali čim več posameznih zgodb pripeljati do uspešnega zaključka. Tisto, kar nas mentorje v programu najbolj pozitivno preseneča, je postopno vedno večja aktivnost udeležencev za to, da v življenju premaknejo stvari naprej. Ne vsi,
večina.

Dolgi program SA je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Alenka Ema Malovrh in Damjana Flajnik


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem