ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Projekti v Sloveniji
Projekti v Sloveniji

 Ime projekta: »Vpeljava socialnega podjetništva na kmetijo«

Obdobje: 7. 11. 2019 – 17. 12. 2022

Področje dejavnosti: Sociala, okolje, izobraževanje

Cilji projekta:

• Spodbujanje diverzifikacije na kmetiji
• Povečanje usposobljenosti članov kmetije
• Prenos znanj in informacij o projektu
• Izvedba izobraževanj in vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja na področju socialnega dela

Vodilni partner: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

Pridruženi partner: Kmetija Kastelic, Andrej Kastelic, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

(So)financer: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

     

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: »Zeli za ljudi«

Obdobje: 1. 11. 2019 – 1. 11. 2021

Področje dejavnosti: Sociala, okolje, izobraževanje

Cilji projekta:

• Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor.
• Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja, ter se nanje učinkovito in uspešno odziva.
• Trajnostno naravnana delovna mesta.
• Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo.
• Dolgoročni cilj konzorcija je priprava inovativnih, tržno zanimivih programov, vezanih na predelavo zelišč, ki bodo prispevali k socialni in delovni aktivaciji ranljivih skupin in trajnemu razvoju organizacij, vključenih v konzorcij.

Vodilni partner: Zavod GOST na planoti so.p.

(So)financer:

Ministrstvo za javno upravo

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij

Obdobje: November 2019 – Januar 2022

Področje dejavnosti: Prostovoljstvo na področju duševnega zdravja v nevladnih organizacijah

Aktivnosti projekta:

• Izobraževanja za prostovoljce,
• Srečanja za prostovoljce,
• Izmenjave prostovoljcev ŠENT-a in OZARE,
• Izobraževanja za strokovne delavce,
• Intervizijska srečanja,
• Priprava priročnika za prostovoljsko delo,
• Predstavitev priročnika na okrogli mizi in novinarski konferenci.

Partner projekta: OZARA Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja

Pridruženi partnerji:

Društvo projekt človek
Zveza Sožitje
Ljudska univerza Kranj
Zbornica kliničnih psihologov

(So)financer:

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019

MJU____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: »Spregovorimo o shizofreniji«

Obdobje: Februar 2019 – Februar 2020

Področje dejavnosti: Komuniciranje med uporabniki, svojci in stroko

Vloga v projektu: Partner

Aktivnosti projekta:

• Na 10. srečanjih bomo o pravicah iz zakonodaje na področju duševnega zdravja in socialnega varstva informirali vsaj 10 strokovnih delavcev, 130 uporabnikov in 50 svojcev,
• Vsaj 100 izpolnjenih anketnih vprašalnikov za uporabnike ter 30 za svojce, kot podlaga za statistično raziskavo.

(So)financer:

Goverrnmental Affairs and PA&E Lead Janssen, division of Johnson&Johnson d.o.o.

Janssen____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: SOPA - Skupaj za odgovorno pitje alkohola

Obdobje: Oktober 2016 - December 2020

Področje dejavnosti: Alkoholizem

Vloga v projektu: Partner

Aktivnosti projekta:

• Krepiti obstoječe in zgraditi nove kapacitete za obravnavo teganega in škodljivega pitja alkohola,
• Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti,
• Osveščati in usposobiti novinarje,
• Osveščati splošno in strokovno javnost,
• Vzpostaviti protokole obravnave,
• Vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

(So)financer:

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20%)

ESS    ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: AKTIVEN - OPAŽEN

Obdobje: 29. 6. 2018 - 29. 6. 2019

Področje dejavnosti: Socialna aktivacija

Vloga v projektu: Vodilni partner

Aktivnosti projekta:

• 30 oseb vključenih v začetek izvajanja organiziranih aktivnosti v sklopu programa,
• Vsaj 25% od oseb, ki so končali program socialne aktivacije, vključenih v aktivno iskanje zaposlitve, izobraževanje, usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali zaposlitev,
• Večja socialna vključenost 30 oseb udeleženih v program,
• Boljša usposobljenost za iskanje in pridobitev zaposlitve 30ih oseb vključenih v program,
• Zvišane funkcionalne kompetence 30 oseb vključenih v program.

(So)financer:

Evropska Unija: Evropski Socialni Sklad

ESS     ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog na Severnem Primorskem

Obdobje: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2022

Področje dejavnosti: Prepovedane droge, zmanjševanje škode zaradi drog

Vloga v projektu: Vodilni partner

Aktivnosti projekta:

• Zdravstvena in socialna rehabilitacija uporabnikov PD in NPS ter vsaj 400 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program v času trajanja projekta,
• Načrtno in poglobljeno delo z vsaj 20 uporabniki v času trajanja projekta,
• Krepitev moči ciljnih skupin za približevanje trgu dela saj en uporabnik vključen v iskanje zaposlitve, izobraževanje ali usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu,
• Usposobiti vsaj 7 oseb za delo z uporabniki drog,
• Vključitev vsaj 20 oseb v visokopražne programe oziroma v programe zdravljenja odvisnosti.

(So)financer:

Evropska Unija - Evropski Socialni Sklad

ESS    ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: »Dobre izbire ne škodijo« 

Obdobje: 1. 6. 2017 – 31. 10. 2019

Področje dejavnosti: Prepovedane droge

Vloga v projektu: Vodilni partner

Aktivnosti projekta:

• Razvoj  mobilne aplikacije »BAZA APP«,
• Izvedba  delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za mlade na področju formalnega in neformalnega izobraževanja,
• Izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za učitelje in ostale zaposlene v šolah,
• Izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za starše,
• Izvedba delavnic o zdravem življenjskem slogu in zdravih izbirah za delavce v mladinskih centrih in ostale, ki prihajajo v stik z mladimi,
• Širitev programa s plezalno trapijo,
• Širitev programa z glasbenimi delavnicami (bobnarska in z gongi).

(So)financer:

Ministrstvo za zdravje

MZ      ŠENT____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: Socialna aktivacija

• So-Vključen Ljubljana
• Aktiven.si Kranj - Škofja Loka
• So-Vključen (Kratki program Kamink, Kranj, Jesenice)

Obdobje: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2019

Vloga v projektu: Prijavitelj

Področje dejavnosti: Razvoj in dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in znanj

Aktivnosti projekta:

• Izvedba 2 dolgih in 1 kratkega programa socialne aktivacije

(So)financer:

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

ESS            ŠENT


 


Arhiv projektov

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je bil ŠENT prijavitelj projekta

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je ŠENT sodeloval kot partner
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem