ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Mednarodni projekti
Mednarodni projekti

► Ime projekta: Mobile Health

 

Obdobje: 31.12.2022-31.12.2024 

Področje dejavnosti: Duševno zdravje, digitalizacija

Mobile health se lansira s CILJEM povečevanja kompetenc oseb z duševnim zdravjem, za izboljšanje njihovega samoupravljanja s sprejetjem rešitev mobilnega zdravja (mHealth).

Cilji:

Razvoj:

Konzorcij:

(ES) FUNDACION C.V. SANTOS ANDRES, SANTIAGO Y MIGUEL

(RU) Asociatia Four Change

(LV) PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VIESOJI ISTAIGA

(DE) RUHRUNIVERSITAET BOCHUM

(SI) ŠENT - Slovenian Association for Mental Health

(GR) INNOVATION HIVE

 

 

(So)financer: Erasmus+

 

Erasmus+

____________________________________________________________________________________________

► Ime projekta: PERSON FIRST

 

Obdobje: 01.11.2021-1.5.2024

 

Področje dejavnosti: Brezdomstvo in duševno zdravje

 

Cilji: 

Ugotoviti, kako lahko zavetišča ponudijo bolj odzivne, prilagojene in vključujoče storitve:
• Dostop do storitev za ljudi v stiski.
• Sodelovanje tako prostovoljnih kot zakonsko predpisanih služb.
• Razvijanje praks, ki spodbujajo socialno vključenost

Konzorcij:

(BE) SMES-Europa

(IT) Coordinamento Toscano Marginalità

(LV) EAPN-Latvia

(GR) Praksis

(SI) ŠENT - Slovenian Association for Mental Health

(DK) Men's Home KPH SHELTER 

(FI) lla vakinaista asuntoa  No Fixed Abode

(PL) Zavetišče  CARITAS Warsawa

(PT) NPISA – Lisbon

(BE) Univerza Leuven

 

Rezultati:

• Krepitev ideologije državljanstva in temeljnih pravic namesto dobrodelnosti.
• Razviti sposobnost strokovnjakov za zagotavljanje prilagojenih in učinkovitih storitev brezdomnim in marginaliziranim osebam.
• Za spodbujanje mreženja:
o Med institucijami, organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo z zavetišči.
o med posameznimi delavci.
• Vzpostaviti kulturo krepitve zmogljivosti z mednarodnimi in medsektorskimi izmenjavami, študijskimi obiski in delavnicami.
• Identificirati učinkovite in trajnostne storitve kot modele prakse za druge.
• Aktivno promovirati ta vprašanja v širši civilni družbi. s sodelovanjem s politiki, upravniki, državljani in mediji.
• Vzpostaviti mednarodno in prožno učno mrežo za tiste, ki delajo v zavetiščih – in tiste, ki delajo z njimi.

(So)financer: Erasmus+

 

Erasmus+

___________________________________________________________________________________________

► Ime projekta: WISE 4 YOUTH

 

Obdobje: 48 mesecev, 4/2022-4/2024

 

Področje dejavnosti: zaposlovanje

 

Cilj: Splošni cilj tega projekta je razviti dejavnosti usposabljanja za razvoj socialno podjetniških veščin, usmerjenih na mlade socialne podjetnike na Zahodnem Balkanu.

Konzorcij:

 

Rezultati:

 

1. Promocija socialnega podjetništva mladih v regiji Zahodnega Balkana z dejavnostmi usposabljanja in mobilnosti (kot so študijski obiski).

2. Ustvari se ponovljiva in trajnostna metodologija in moduli usposabljanja, ki bodo usmerili in zagotovili učinkovito in ciljno usmerjeno usposabljanje

3. Spodbujati mobilnost in izmenjave med različnimi državami projektnimi partnerji s študijskimi obiski, organiziranimi v uspešnih WISE ali socialnih podjetij. 

4.Izvajati strukturirane aktivnosti usposabljanja, ki vključujejo partnerje in mlade potencialne podjetnike, z empirično uporabo modulov usposabljanja. 

5. Okrepiti oblikovanje regionalnih WISE in mrež socialnih podjetij v regiji, spodbujajo družbeni učinek teh podjetij in med drugim doseganje skupne rasti in vključevanja mladih.

 

(So)financer: Erasmus+

 

Erasmus+

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: B-WISE

Obdobje: 48 mesecev, 01/2021-12/2024

Področje dejavnosti: zaposlovanje

Cilj: Projekt B-WISE bo razvil Evropsko strategijo, ki bo naslovila potrebe po spretnostih v socialnih podjetjih za delovno integracijo (WISE). Posebej se bo posvetil digitalnim spretnostim.

Projekt vodita EASPD in ENSIE skupaj z:

• 16 WISE
• 13 izobraževalnimi ustanovami
• 1 Evropski raziskovalni inštitut

Rezultati:

1. Razviti poročilo, ki bo zagotovilo pregled sektorja WISE v Evropi in opredelilo potrebe po znanjih v tem sektorju.
2. Oblikovali tri učne načrte za usposabljanje, da se odpravijo vrzeli v spretnostih delavcev pri integraciji, tistih, ki jih podpirajo in njihovih menedžerjev.
3. Uresničiti te kurikulume tako, da jih preizkusimo v 13 državah in potrdijo certifikacijski organi.
4. Razviti evropsko strategijo za nadaljnje obravnavanje potreb po znanju v sektorju WISE tudi po koncu projekta.
5. Ozaveščanje o promociji sektorja WISE kot poklicne izbire in o pomembnosti uporabe digitalnih tehnologij za podporo ljudem, ki jim grozi večja izključenost s trga dela pri zaposlovanju.

(So)financer: Erasmus+

Erasmus+
____________________________________________________________________________________________

► Ime projekta: ZERO COERCION

Obdobje: november 2019 - oktober 2021

Področje dejavnosti: Shizofrenija, duševno zdravje

Cilj: Povečanje kompetenc oseb s shizofrenijo, njihovih svojcev, skrbnikov in strokovnjakov za duševno zdravje za reševanje kriz z uporabo strategij, ki so alternativne prisili.

Vloga v projektu: Partner

Partnerji: CV Fundación Santos Andrés, Santiago y Miguel, FSASM (Španija), Psichikos Sveikatos Perspektyvos Viesoji Istaiga, PSP (Litva), Fundatia Estuar (Romunija), EDRA (Grčija), Estonski kolidž dobrega počutja in predelave, EWRC (Estonija), Inštitut za razvoj podjetništva IED (Grčija)

Rezultati:

• razvoj metodologije usposabljanja
• izdelava materialov za usposabljanje ciljnih skupin
• platforma za e-usposabljanje
• pilotne validacijske akcije

(So)financer: Erasmus+

Erasmus+     

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problems

Obdobje: 1. 12. 2018 - 30. 11. 2020

Področje dejavnosti: Vključevanje ljudi s težavami v duševnem zdravju v skupnosti in na trg dela

Vloga v projektu: Partner

Partnerji: ISM, Consorzio SGS, EPIONI, Klinika Vrapče

Rezultati:

• izmenjava dobrih praks in izkušenj iz več evropskih držav
• zmanjševanje stigme
• boljša vključenost ljudi s težavami v duševnem zdravju v skupnosti in delo

(So)financer: Erasmus+ 

Erasmus+

Povezava na projekt (FB)

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: RISEWISE - Rise Women with disabilities In Social Engagement

Obdobje: 1. 6. 2019 - 31. 8. 2020

Področje dejavnosti: Pravice žensk s posebnimi potrebami

Vloga v projektu: Partner

Partnerji: University of Genova, UNED, METU, UCM, UMINHO, JKU, UNIBS, AIAS, FISH onlus, AFADIS, FRANTERNA, AAATE, FUNKA, Engelli

Rezultati:

• prepoznavanje najboljših praks vključevanja žensk s posebnimi potrebami v družbo v različnih državah EU
• vključevanje žensk s posebnimi potrebami v dejavnosti
• krepitev njihovih kompetenc in izboljšanje kakovosti življenja

(So)financer:

© 2017 Risewise - RISE Women with disabilities In Social Engagement - “Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske Unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o podpori Marie Skłodowska-Curie št. 690874."

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: INNO-WISE

Obdobje: 01. 07. 2017 - 31. 06. 2020

Področje dejavnosti: Socialno podjetništvo

Vloga v projektu: Partner

Rezultati:

• Rešitve, ki bodo ŠENT-u in drugim omogočili uporabo novih tehnologij in vodstvenih spretnosti. Pod predlagane rešitve spadajo okvir za deljenje tehnologij in virov zananja, platforma za fleksibilno digitalno komunikacijo in izobraževalni programi.

(So)financer: Evropska zveza, program Interreg Central Europe INNO-WISEs (European Regional Development Fund)

Interreg

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: PERMIND: Permaculture applied in the recovery process of people with mental illness

Obdobje: 2017 - 2019

Področje dejavnosti: Hortikultura, duševno zdravje

Vloga v projektu: Partner

Partnerji: Fundación INTRAS (Spain), ADP, SENT, EKP&PSY, CHANGEMAKER

Rezultati:

• Tehnični kurikulum (za učitelje in strokovne delavce)
• Predaja kompetenc relvantnih projektu
• Upravljanje z zemljiščem
• Didaktična aplikacija in platforma a e-učenje
• Destigmatizacija

(So)financer: Erasmus+

Erasmus+     Permind

____________________________________________________________________________________________

Ime projekta: TABLO - Training staff in the use of the Arts for benefits of patients with long-term conditions

Obdobje: 1. 9. 2015 - 1. 9. 2018

Področje dejavnosti: Usposabljanje strokovnih delavcev za strokovno delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju s pomočjo umetnosti

Vloga v projektu: Partner

Partnerji: ŠENT - Slovenija, Asociatia Autism Baia Mare - Romunja, Sementera - Italija, CEPER Arcipreste DE HITA - Španija, Regional minicipality of Bornholm - Center for Psychiatry and disabilities - Danska, Universtitatea BABES BOLYAI - Romunija, CARDET - Centre for advancement of research and development in educatrional tehnology LTD - Ciper

Rezultati:

• »Spletni učni paket«
• promocijski materiali na področju pomoči z umetnostjo
• priprava standardov kakovosti za področje
• diseminacija in raziskovanje področja
• predajanje znanja
• internetna stran projekta

(So)financer:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Erasmus+     TABLO


 


Arhiv mednarodnih projektov

Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov 2009 - 2017

Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov 2006 - 2007

Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov pred letom 2006, kjer je bil ŠENT prijavitelj projekta

Seznam s podrobnim opisom starejših mednarodnih projektov pred letom 2006, kjer je bil ŠENT partner v projektu
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem