ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Javni poziv

29-04-2022

JAVNI POZIV

Svet zavoda Premiki, v skladu z 58. členom Poslovnika o delu Sveta zavoda Premiki, objavi javni razpis za imenovanje
direktorja pod pogoji, ki so navedeni v 20. členu Statuta zavoda Premiki.


Javni razpis za direktorja zavoda Premiki, se glasi:


Svet zavoda Premiki objavlja javni razpis za direktorja zavoda Premiki, pod sledečimi pogoji:
DM: Direktor zavoda Premiki z izpolnjevanjem pogojev za strokovnega delavca v zaposlitvenem centru (Pravilnik o zaposlitvenih centrih, 4.člen ter ZZRZI, 9.člen)
- ima najmanj visoko stopnjo izobrazbe
- izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda
- izkazuje pripadnost ideji in poslanstvu Zavoda
- obvlada najmanj en tuji jezik


Prijava za razpis mora vsebovati še:

- življenjepis
- pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa
- potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti
- Kandidati/-ke za direktorja Zavoda morajo v postopku razpisa predložiti napisano zamisel razvoja in delovanje Zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 4 let, z enoletnim poskusnim obdobjem.

Rok za prijavo: 15 dni po datumu objave razpisa

Kandidati/-ke naj pošljejo prijave priporočeno po pošti na naslov ŠENT –Slovensko združenje za duševno zdravje., Belokranjska 2, Ljubljana, razpisna komisija za direktorja zavoda Premiki, s pripisom »NE ODPIRAJ«


O izboru bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 8 dni po imenovanju na seji Sveta zavoda.


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem