ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Domača obrt - Pot do zaposlitve II
Domača obrt - Pot do zaposlitve II

V letu 2012 je bil ŠENT namreč ponovno uspešen pri prijavi na Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad. S tem smo nadaljevali aktivnosti, začete v letu 2011, ko smo usposabljali težje zaposljive, zlasti osebe s težavami v duševnem zdravju, za tkanje na statvah in izdelovanje izdelkov iz gline. V času gospodarske krize in vse manj možnostmi zaposlovanja vidimo priložnost iskanja novih zaposlitev tudi v rokodelskih dejavnostih. Ker zagovarjamo moto, da je delo najboljši zdravnik in to dokazujemo tudi z vsakdanjo prakso, smo preko omenjenega projekta vplivali na večjo socialno vključenost, zaposljivost in usposobljenost invalidnih oseb, predvsem oseb s težavami v duševnem zdravju in hkrati prispevali k oživitvi te tradicionalne domače dejavnosti - pletarstva.

Od Obrtne zbornice Slovenije smo pridobili certifikat, da se naši izdelki iz slame, ličja, trave in šibja štejejo za izdelke domače obrti. V začetku avgusta 2014 pa nas je razveselila tudi novica, da je projekt prejemnik priznanja Naša Slovenija 2014 v 4. kategoriji – izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje, ki ga podeljuje Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine.

Saška Žnidarc in Barbara Dolničar

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 4.
Razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in Prednostne usmeritve 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti v letih 2013-2014«.


 


Arhiv projektov

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je bil ŠENT prijavitelj projekta

 Podroben seznam z opisi starejših domačih projektov, v katerih je ŠENT sodeloval kot partner
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem