ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
RISEWISE
RISEWISE

Povzetek projekta RiseWise:

Ženske s posebnimi potrebami trpijo zaradi diskriminacije v več vidikih svojega življenja: težave pri iskanju zaposlitve in vključevanju v dejavnosti družbenega dnevnega življenja. V zadnjih letih so različne svetovne in evropske organizacije pripravile poročila o invalidnosti in zagotovila dokaze za inovativne politike in programe, ki lahko izboljšajo življenje ljudi in olajšajo izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki je začela veljati maja 2008.

Ta projekt se osredotoča na kolektiv žensk s posebnimi potrebami. Z različnih vidikov prepoznati potrebe in najboljše prakse v več državah EU, ki predstavljajo različna kulturna in socialno-ekonomska okolja, da bi z več vidikov vključili in izboljšali kakovost njihovega življenja.  Avtor uporablja nove metode analize, ki temelji na izkušnjah, pridobljenih z izmenjavo raziskovalcev,  inovacijsko osebje in praktiki v evropskem prostoru med sodelujočimi institucijami pa bodo opredelili niz večsektorskih raziskovalnih linij, ki lahko prispevajo k večji integraciji in vključenost tega sektorja prebivalstva v družbo v več razsežnostih.

 

Omejitev obsega projekta na ta sektor prebivalstva ima več prednosti. Najprej to da je to prva ustrezna terenska študija v svetovnem merilu, ki se v Evropi izvaja na tej skupini. Drugič omogoča izvajanje in potrjevanje nove metode socialnega raziskovanja z močno multidisciplinarnostjo s tako dobro razmejenim terenskim študijem. Tretjič, v postopek vključuje osebe iz predmeta študije, ženske s posebnimi potrebami, ki bodo med drugim sodelovale kot raziskovalke.


Tako razvoj samega projekta kaže, kako opolnomočiti ljudi tega kolektiva. Četrtič, nove potencialne raziskovalne linije je mogoče raziskati v različnih okoljih, da se oceni  njihova izvedljivost. Petič, pokazal bo vpliv tega kolektiva na trajnostno rast gospodarstva in družba z različnih vidikov s krepitvijo svojih zmogljivosti, ki so bile do zdaj podcenjene.


Obdobje:
1.6.2019 - 31.8.2020

Ime projekta:
RISEWISE - Rise Women with disabilities In Social Engagement

Vloga v projektu:

Partner
Partnerji:
University of Genova
UNED
METU
UCM
UMINHO
JKU
UNIBS
AIAS
FISH onlus
AFADIS
FRANTERNA
AAATE
FUNKA
Engelli

Področje dejavnosti:

Pravice žensk s posebnimi potrebami
Rezultati:

- prepoznavanje najboljših praks vključevanja žensk s posebnimi potrebami v družbo v različnih državah EU

- vključevanje žensk s posebnimi potrebami v dejavnosti

- krepitev njihovih kompetenc in izboljšanje kakovosti življenja

Naziv (so)financerja projekta:

© 2017 Risewise - RISE Women with disabilities In Social Engagement - “Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske Unije Horizon 2020 v skladu s sporazumom o podpori Marie Skłodowska-Curie št. 690874 . "

 


Deli!


Projektna pisarna

Vodja:
mag. Nace Kovač
E-pošta: nace.kovac@sent.si

Gregor Cotič, projektni manager (mednarodni projekti)
Tel.:  (+386) 01/ 230 78 44
E-pošta: gregor.cotic@sent.si
OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem