FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE


PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

(ime in priimek davčnega zavezanca)

(podatki o bivališču, naselje, ulica, hiša številka)

(poštna številka, ime pošte)

Davčna številka

(pristojni finančni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine donacije

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje 6 4 3 5 0 6 2 2 1,0