Komentarji k članku

Dne 12.4. 2017  je bil v medijih objavljen članek, ki kaže poslovanje ŠENT-a v negativni luči. V ŠENT-u smo vedno pripravljeni na kritiko in razumemo da je revizija obstoječega poslovanja nujna za nadaljne uspehe, kljub temu pa si pridržujemo pravico, da se na pritožbe odzovemo.

 

Odziv: Vesna Švab (Predsednica društva)

670x420_4_stran__Delo_Foto_20150729_hires.jpeg0

V zadnjih tednih se je v medijih pojavilo nekaj objav, ki naj bi opzarjale na neprimerno in strokovno neustrezno ravnanje strokovnih delavcev ŠENT z uporabniki ŠENT. Poleg v članku napisanega so se glede ŠENT na spletu pojavila tudi opozorila, da njegovi strokovnjaki sodelujejo s psihiatrično stroko, da se od uporabnikov zahteva, da  počistijo za sabo in tudi na druge oblike domnevno pokroviteljskega ravnanja, hkrati pa, kot je napisano v omenjenem članku, na pomanjkljivo delo strokovnih delavcev. Novinarji in nekateri drugi opazovalci dogajanja so za poročanje  uporabili nekatere izjave uporabnikov ŠENT. Vodstvo ŠENT je  odgovorilo tako, da je predstavilo pritožbeni postopek v ŠENT, odredilo notranji strokovni nadzor in pozvalo k ogledu in zunanji presoji vseh programov ŠENT. Pravica do pritožbe in sodelovanje uporabikov in njihovih svojcev pri načrtovanju, izvajanju in pri nadzoru nad storitvami je orodje, ki lahko bistveno vpliva in izboljša kakovost storitev. Kakovost storitev pa je omejena tudi z objektivnimi možnostmi. O navajanju sredstev, ki jih pridobi ŠENT je korektno vedeti tudi, da so ta sredstva namenjana izvajanju programov za blizu 1000 uporabnikov, ki stalno ali občasno koristijo in sodelujejo v programih. ŠENT torej v RS izvaja programe za približno toliko ljudi, kot jih je hospitalitiranih v vseh šestih psihiatričnih  bolnicah in/ali za skoraj toliko ljudi kot je institucionaliziranih ( torej izključenih) v posebnih socialnih zavodih širom Slovenije. Ob oceni finančnih prihodkov ŠENT bi bilo prav primerjati ceno njihove skupnostne, torej lokalne obravnave in ceno obravnav v navedenih ustanovah. Mogoče je primerjati število zaposlenih, ki je v enem izmed posebnih socialnih zavodov enako številu njihovih uporabnikov, medtem ko je razmerje med zaposlenimi v NVO1:20, 30 ali celo več uporabnikov. Kljub temu so rezultati zadovoljnosti z lastnim življenjem, dejavnost, samostojnost, avtonomnost in socialna vključitev bistveno boljši v lokalnem, domačem okolju kot v zavodih pri primerljivih skupinah uporabnkov glede diagnoz in funkcije, pri čemer institucionalno bivanje dokazano močno zmanjša avtonomnost in dejavnost.

ŠENT vztraja pri svojem poslanstvu in zavezi, da bo pomagal ljudem z različnimi boleznimi, motnjami ali težavami v duševnem zdravju ohraniti dostojanstvo v domačem okolju in izvaja skupnostne rehabilitacijske programe, čeprav s skromnimi sredstvi in včasih v težkih razmerah. Kritika uporabnikov pomaga k boljšemu delu. Pravica do spoštljivega odnosa do sodelavcev v procesu okrevanja pa velja tako za uporabnike in svojce kot za zaposlene člane. Velike premike k izboljšanju položaja skupine uporabnikov smo dosegli s skupnimi močmi.

Na koncu bi rada opozorial še na dejstvo, da gre lahko pri diskreditacijah strokvnjakov lahko za željo po zaslužku. Strokovni delavci ŠENT bodo ravnali skladno z zakonom, strokovnimi smernicami in mednarodnimi dokumenti in v skladu s svojimi zmožnostmi tako, da bodo preprečevali finančne in druge zlorabe  članov s strani  šarlatanov, ki zavajajo s praznimi obljubami o čudežnih terapijah in jih zaračunavajo ljudem, ki pogosto nimajo sredstev niti za dostojno življenje.

Odziv: Nace Kovač (Izvršni direktor)

14.06.09.....nace kovac....slovensko zdruzenje za dusevno zdravje....foto: zurnal24
14.06.09…..nace kovac….slovensko zdruzenje za dusevno zdravje….foto: zurnal24

Kljub temu, da sta avtorici članka „Slabo se počutijo tam, kjer naj bi jim pomagali“, ki je bil objavljen 12. aprila 2017 na 4. strani Dela, dokaj korektno povzeli moje navedbe, sem v imenu Društva ŠENT, zaposlenih in uporabnikov naših storitev (zaradi neresničnih navedb anonimnega vira Dela v prvem in zadnjem delu članka)  dolžan podati še nekaj pojasnil. ŠENT uporabnikom storitev ponuja možnost anonimne pritožbe in rednih pogovorov (kot je sicer omenjeno v članku) z izvajalci storitev. Kritike poslovanja prek teh kanalov nismo zaznali. Prav tako je potrebno tudi omeniti, da se avtorji pritožb niso odzvali na povabilo na sestanek z namenom predstavitve pritožbe in podajanja predlogov v smeri izboljšave programa.

Večina uporabnikov ŠENT-ovih programov trpi za duševno motnjo, ki jo lahko premagajo le z velikim osebnim naporom in različnimi oblikami pomoči. Ponosni smo da smo v pomoč uporabnikom naših storitev, res pa je, da se med strokovnimi delavkami in uporabniki lahko pojavljajo težave v komunikaciji in hitre spremembe v percepciji stanja. Čeprav so programi v enoti Koper vodeni kompetentno in etično, smo omejeni časovno in finančno, kar lahko povzroči občutke zanemarjanja. Uporabnik pa mora po določenem času tudi sam izraziti interes za sodelovanje.

Strokovna delavka je občasno odsotna zaradi drugih obveznosti, kar ne pomeni, da v enoti ni drugih izvajalcev storitev. Poleg tega je potrebno omeniti, da uporabniki niso odvisni od kontinuiranega nadzora, saj imajo opravilno sposobnost. Za strokovne delavcev programu je odvisnost od spremstva in supervizije slab znak. Samostojnost je namreč cilj ŠENT-ovih programov.

Vse svojce uporabnikov storitev, ki jih skrbi poslovanje ŠENT-a, vljudno vabimo na obisk v svoje dnevne centre in druge izpostave, kjer si lahko sami ogledajo izvajanje programov in se pogovorijo z zaposlenimi. Poleg tega se svojci lahko včlanijo v Forum Svojcev ali pa spodbudijo uporabnike, da se včlanijo v Svet Uporabnikov, kjer bodo njihova mnenja imela možnost spremeniti delovanje organizacije.

Radi bi še izpostavili, da je bilo društvo ustanovljeno leta 1993, ne 1995.

Odziv: Svet uporabnikov

Člani Sveta uporabnikov ŠENT menimo, da se Šent trudi zadeve v centrih neprestano izboljševati v prid uporabnikov, a se prepogosto zadeve ustavijo na ministrstvih zaradi nepoznavanja specifične problematike ljudi z težavami v duševnem zdravju. Menimo, da gre za neupravičeno pritožbo nad osebjem v DC Šent Koper, kar je pokazal tudi notranji strokovni nadzor.

Odziv: Forum svojcev

V Forumu svojcev, ki deluje kot svetovalni organ Društva Šent in združuje svojce oseb s težavami v duševnem zdravju, se ne strinjamo z ugotovitvami v omenjenem članku, še posebej ne z izjavo svojke, ki je le individualna subjektivna ocena in ne odraža dejanskega stanja. Svojci oseb s težavami v duševnem stanju imamo namreč v Društvu Šent široke možnosti aktivnega sodelovanju v različnih programih Društva, še posebej pa preko organiziranih skupin za samopomoč svojcev, ki delujejo na različnih lokacijah v Sloveniji, kjer deluje Šent. S svojim aktivnim delovanjem tako lahko veliko pripomoremo k krepitvi lastne moči, rasti in razvoju, kar je zelo pomembno za kvalitetno sobivanje z našimi bližnjimi, ki imajo težave v duševnem zdravju.

Naj pripomnimo, da se je področju svojcev v Društvu Šent že od vsega začetka posvečala velika skrb, saj se strokovni delavci Društva zavedajo kolikšno breme in kako pomembni smo svojci v procesu PSR uporabnikov, naših članov. V letošnjem letu nameravamo ponovno oživiti delovanje skupine za samopomoč svojcev enoti Koper, ki je pred leti že redno in uspešno delovala, pa je zdaj že nekaj časa, zaradi premajhnega interesa svojcev v stanju mirovanja. Prav vodja DC Koper, pa se zelo zavzema za njeno ponovno delovanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.