ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
Javni poziv

11-12-2021

 

JAVNI POZIV

Za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Zaposlitveni center PREMIKI

Javni zavod objavlja javni poziv, s katerim poziva upravičene predlagatelje, na podlagi 33.člena statuta ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje, da vložijo kandidaturo za člane Sveta zavoda Zaposlitveni center PREMIKI.


II. Predmet javnega poziva:
Izbor predstavnika zainteresirane javnosti v Svet zavoda Zaposlitveni center PREMIKI za mandatno obdobje 2021 - 2025. Javni poziv velja do 18.12.2021.


III. Na javni poziv lahko vložijo kandidature:
Fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji .


IV. Predložitev kandidatur:

Predlog za kandidaturo mora obvezno vsebovati:

K predlogu za kandidaturo se lahko dodatno priloži:
- Kratek življenjepis,
- Motivi za vključitev v Sveta zavoda,
- Vizijo razvoja in delovanja zaposlitvenega centra - zavoda v prihodnosti.


Predlogi za kandidaturo morajo biti poslani priporočeno najkasneje do vključno – izključno na naslov:
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana, Z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – prijava Svet zavoda «.


Prijave se lahko oddajo tudi osebno v pisarni društva ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, do 17. 12.2021 najkasneje do 12.00 ure istega dne.

 

V Ljubljani, dne 10.12.2021


 OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem