ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje
XVIII. seja Medresorske komisije za človekove pravice

10-01-2018

XVIII. seje Medresorske komisije za človekove pravice, ki je potekala 3.1.2018 na MZZ, se je udeležilo cca. 30
predstavnikov ministrstev (MZZ, MDDSZ, Ministrstvo za pravosodje, MNZ) in predstavnikov civilne družbe oz.
nevladnih organizacij (Unicef, Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Legebitra, PIC, Mladi in dostojno delo,
Evropska mreža za enakost spolov,…), mladinska delegatka v OZN, Zagovornik načela enakosti,…
V prvem delu je veleposlanik Vojislav Čuš, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Uradu ZN in ostalih
mednarodnih organizacijah v Ženevi, predstavil izzive v letu 2018, saj  je s 1.1.2018 nastopil funkcijo predsednika
Sveta OZN za človekove pravice za obdobje enega leta. Svet vodijo države, Slovenija kot predsedujoča pa lahko
veliko prispeva z, kot je poudaril, ohranjanjem prostora za delovanje civilne družbe.
V drugem delu je predsednica komisije mag. Božena Forštnarič Boroje predstavila delo medresorske komisije v
letu 2017, poudarila pomen našega predsedovanja Svetu za človekove pravice in pozvala predstavnike
Medresorske komisije in predstavnike organizacij civilne družbe, ki delujejo na področju človekovih pravic, da
sodelujejo s svojimi prispevki, mnenji, pobudami in vprašanji.


Društvo ŠENT je zastopala Rebeka Novak s sledečim prispevkom:


Društvo ŠENT, nevladna organizacija na področju duševnega zdravja, sledi smernicam, ki so jih začrtale
mednarodne konvencije, ki so pri našem delu zavezujoče. Področje duševnega zdravja ureja Konvencija o
pravicah invalidov, ki jo je Slovenija podpisala leta 2007, in ratificirala. Ta strateški dokument sledi načelom
spoštovanja osebnega dostojanstva, nediskriminacije in poudarja enake možnosti za vse, ne glede na oviranosti
posameznika, če jih omenimo le nekaj.


Na področju duševnega zdravja se službe, ki delujemo v skupnosti, trudimo za uresničevnje teh načel. V Sloveniji
se kaže namreč, kljub s strani naše vlade sprejetim evropskim smernicam, velik odstotek institucionalizacije, zato
društvo ŠENT pozdravlja predlog Resolucije nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028, v katerem je
opazen premik od institucialne k obravnavi v skupnosti. Resolucija bo prinesla spremembe v organizaciji in
dostopnosti služb za duševno zdravje – prav je, da službe prilagodimo potrebam ljudi in jih še bolj približamo
ljudem točno tam, kjer jih potrebujejo. Pozdravljamo tudi medsektorsko mrežo storitev in služb in njihovo
sodelovanje, saj je spremembe mogoče doseči le v sodelovanju različnih strokovnjakov. Nadejamo se, da bo
implementacija resolucije vodila v sodelovanje med vsemi deležniki- novo zasnovanimi centri in že obstoječimi
programi v skupnosti.


Prav tako konvencija obravnava pomembne institute na področju duševnega zdravja, kamor sodi tudi skrbništvo.
Ukrepi na tem področju so v slovenskem prostoru nesorazmerni s priporočili Konvencije o pravicah invalidov, ki
predvideva, da namesto izgube poslovne sposobnosti, posameznik le-to ohrani ob ustrezni strokovni podpori ter
tako ohranja njegovo avtonomnost in zagotavlja spoštovanje njegovih pravic. Radi bi opozorili na nepravilnost v
prevodu konvencije, saj je 12. člen zaradi neustreznega prevoda ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva
osebam z odvzeto poslovno sposobnostjo. Besedilo konvencije je potrebno spremeniti in s tem omogočiti
ustrezno izvajanje konvencije.


Deli!OPOZORILO!
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

V redu | Več o tem