Socialno podjetništvo v času sprememb-predavanje G. Zucker

Povzetek predavanja G. Zucker, predstavnice podjetja Ashoka:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DC Ljubljana

Pogled v prihodnost:

Premikamo se od družbe, ki od nas zahteva ohranjanje rutine, proti družbi katere glavna značilnost je sprememba. Poklici današnjega dne in prihodnosti se vse hitreje spreminjajo in hkrati nadomeščajo s tehnologijo, kar vodi v osamljenost in decentralizacijo. Na podlagi tega predavateljica predvideva, da se bodo kariere, katerih cilj je pomoč ljudem, samo razvijale.

Razvoj družbe in tehnologije pa seveda še zdaleč ni glasnik konca stikov med ljudmi. Prav na podlagi vse večje povezanosti, ki jo omogoča internet in druge tehnologije, v podjetju Ashoka opažajo, da se moč pozitivno vplivati na družbo prenaša tudi na vsakega posameznika. Družba, v kateri ima vsak posameznik možnost prek lastne ideje prevzeti inciativo in izvesti spremembo v javno dobro, predavateljica  označi kot razlog za delovanje Ashoke.

 

Da jim to tudi uspeva, dokazuje s statističnimi podatki rezultatov investicij podjetja po petih letih. Te so usmerjene v zagon startupov in izvajanje mikro investicij, s katerimi lahko posamezniki izboljšajo kvaliteto življenja na lokalnem nivoju. Podatke pa je verjetno treba jemati tudi s ščepcem soli, glede na nejasnost kategorij in dejstvo, da je bila analiza izvedena interno.

123

Moč posameznika in društva

Povečana moč posameznika se kaže tudi v izboljšanju kvalitet življenja uporabnikov storitev podjetij kot je ŠENT. Kot primer je predavateljica navedla podjetje, ki kot visoko usposobljene strokovne delavce zaposluje osebe z motnjo na avtističnem spektru. Določene motnje v tem kontekstu se lahko izrazijo tudi v daljšem obdobju pozornosti in visoki percepciji neurejenega, oziroma napak v delovnem procesu. To pomeni, da so te osebe za določene službe bolj sposobne in nadarjene kot osebe brez motnje.

Tudi, če nam uspe vzpostaviti socialno podjetje, ki izboljša kvaliteto življenja v lokalni skupnosti, ga je pogosto težko ohraniti. Predavateljica trdi, da je eden izmed najbolj zanesljivih načinov širjenja poslovanja povezovanje s profitnimi podjetji. Profitna in neprofitna podjetja se povezujejo na podlagi principa povpraševanja in ponudbe, pri čimer je prednost neprofitne organizacije ta, da zelo dobro pozna tako skupnost kot potrebe različnih skupin v njej. Na podlagi tega naj bi bilo možno vzpostaviti profitno, dolgoročno sodelovanje med organizacijami na podlagi etičnega podjetništva.

Etično podjetništvo je vse pomembnejše. Na podlagi statističnih podatkov predavateljica zagovarja mnenje, da bodo potrošniki izbrali storitev, ki je bolj etično progresivna, da bodo študenti iskali službo v kateri bodo videli družbeno pozitiven namen in da bodo korporativni cilji prihodnosti vpeti med družbeno pozitivne parametre.

Predavateljica zaključi, da je torej cilj socialnega podjetja prevzeti iniciativo in predlagati boljše načine poslovanja, ne samo z zgledom, ampak tudi z direktnim sodelovanjem z večjimi profitnimi organizacijami.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.